JAG ÄR JUT JOHAN!!!

till Ljudis startsida

 

Jag heter Jut Johan Persson och är förskollärare. Under de senaste sju åren har jag jobbat som språkpedagog i Älvdalens rektorsområde och hjälpt de barn som är i behov av stöd i sin språkliga utveckling. Jag jagar ljud som har försvunnit eller aldrig dykt upp, rättar till konstiga konsonantkombinationer och hjälper barnen att säga aprikosmarmelad, paraplyställ, gruvarbetarbranchen och andra tungvrickare. Allt för att skapa barn som känner sig säkra i sitt tal. De yngsta barnen som jag jobbar med är i fyra årsåldern och de äldsta går på mellanstadiet.

     

När jag har jobbat med de barn som är i behov av talträning har jag stött på en mängd olika pedagogiska hjälpmedel, några bättre och en del sämre. I mitt sökande efter ett riktigt bra sätt att hjälpa barnen träffade jag en liten figur som heter LJUDIS. Han har hjälpt mig att utveckla ett system för talträning. Systemet har jag naturligtvis döpt till ”Ljudis”.

     

Det snillrika med Ljudis är att inlärningen sker genom bokstavens egentliga ljud (fonem). D representeras av en dunkande dieselmotor, som faktiskt låter ”D-D-D”, och inte av en docka som inte låter någonting alls. F representeras inte av en fågel utan av ett tuffande ånglok som låter ”F-F-F”. LJUDIS är alltid med och grubblar, funderar och ställer frågor. ”Låter en banan verkligen B som fröken säger, eller?”. 

     
 

Det här är ett konkret sätt att lära och tillgodogöra sig de viktiga språkljuden och har i mitt arbete visat sig vara mycket effektivt.

Det var med stor glädje jag också upptäckte att Ljudis var till stor hjälp vid läs och skrivinlärning.

 

Ljudis systemet består av 48 kort, 4X8cm, med 24 ljud. Varje kort har en illustration som representerar ljudet och 24 av korten innehåller också bokstav och handalfabete.

På alla korten förekommer LJUDIS någonstans i bilden. Fötter som sticker ut ur en ambulans, en hand som klappar hunden, en lokförare eller en trummis. Tanken bakom detta är att bilderna ska kunna locka till samtal. Vad heter Ljudis hund? Får han verkligen styra tåget? Varför ligger han i ambulansen? Kan Ljudis band gå vidare i schlagerfestivalen? Frågorna är många och tillfällen till samtal och reflektioner finns där.

Med korten finns det också en enkel handledning så man kan komma igång med arbetet direkt.

 
till ljudis startsida