"TONER ÄN FRÅN FORNA DAR

LJUDA DÄR I SKOG OCH DAL..."

Pelle Jakobsson, född och uppvuxen i Säter, utbildade sig viid folkskoleseminariet i Uppsala. Under åren 1951-1953 tjänstgjorde han som lärare vid grundskolan i Orsa. Vid sidan om arbetade Pelle som timlärare vid Orsa musikskola och var under många år dess föreståndare. Redan som mycket ung började han muscicera. Både folkmusikm och klassisk musik stod på repertoaren. Med "många strängar på sin lyra" engagerade sig Pelle i Orsa spelmanslag, musiiksällskapet, Mora orkesterförening och en hel del musik inom kyrkans verksamhet. Sedan 1983 är Pelle Jakobsson ledamot av Musikaliska Akademien. Intresset för gamla låtar och fäbodmusik lockade honom till många möten musikutövare i Orsabygden. 1995 började Pelle sammanföra sina uppgifter om spelmän i Orsa, ett idogt arbete fyllt med inte bara arkivuppgifter utan tecknat med personliga möten och minnesbilder av både de gamla mästarna och de unga.

Boken är en unik dokumentation om två seklers traditionsbärare av folkmusiken i Orsa.

Författare: Pelle Jakobsson
Sidor: 191
Pris: Info fås från Mora Bokhandel