ORSAS FÄBODAR omkring år 2000

Folkskolläraren Olle Löthman, bördig från Simtuna socken i Uppland, kom som lärare tillÄlvho 1963. Efter en treårig sejour på Orsa finnmark gick färden vidare till Orsa, somhan därefter blivit trogen. Löthman har lagt ner ett imponerande arbete med att dokumentera Orsas fäbodar. Han har också lagt ner stor möda genom att i fält besöka fäbodarna, vilket inte varit så lätt då många fäbodar idag ligger gömda under mossa och förna. Varje fäbod är beskriven efter fjorton kriterier, med rika källhänvisningar. Dessutom finns intressanta bilagor med kronologiska uppgifter om fäbodarna samt karta. Boken illustreras också av en unik samling av fotografier som visar fäbodlivets olika skeden. Boken är en ovärderlig dokumentation över en svunnen tid, som under flera hundra år varit en förutsättning för bygdens överlevnad.

Författare: Olof Löthman
Sidor: 166
Pris: Info fås från Mora Bokhandel