DE GAMLA BERÄTTA ORSAMINNEN

Halvars Lars Larsson föddes i Järna sn, 1866. Efter utbildning vid seminarirt i Härnösand kom han till Orsa. Där tjänstgjorde han som vik lärare i Torrvåls och Åberga skolor. Från 1895 till sin pensionering 1926 var han lärare vid Kallmora folkskola. Under somrarna var han brandvakt i fäbodar och på finnmarken. Vidare åtog han sig sysslan som elmätaravläsare. Genom sitt genuina intresse för hembygden komHalvars Lars nära de äldre som hade mycket att förtälja om gångna tider. Framsynt tecknade han ned deras berättelser om arbetsvandringar, kölslåtter, repslagning, slipstenstillverkning, fäbodliv, kolning, jakt, emigration,konfirmationsläsning,, hembränning, bröllop, nödår, okända väsen...

Författare: Halvars Lars Larsson
Sidor: 256
Pris: Info fås från Mora Bokhandel