BYRIKET

"Allt har ett förflutet. Även mitt Byrike har en historia som alla andra platser på vår jord". Så börjar boken "Byriket", en bok om en bygds historia, beskriven ihela dess storhet. I glädje och sorg, i framgång och besvikelse.

Eric Berglund föddes 1932 i Arbrå och har blivit bygden trogen. Efter 50 år vid Svedala-Arbrå AB gick Eric i pension vid 63 års ålder. Pensioneringen har gett Eric mer tid för en av hans passioner - skrivandet. Tankarna att skriva en bok om Arbråbygden hade funnits länge och nu, med den lediga tiden, fanns tillfället att sätta igång.

Mycket letande och ghrävande i historien har lett till en bok som inte bara är en historisk beskrivning. Den innehåller även personliga reflektioner över en bygds utveckling, skrönor och berättelser som alla löper paralellt med utvecklingen i Sverige och världen.

Eric vill inte kalla sig författare, men har här skapat en fängslande berättelse som speglar en bygds utveckling under tusen år. En bok som tål att läsas - om och om igen.

Författare: Erik Berglund
Sidor: 460
Pris: