ATT BARA VARA

Författaren Astrid Sperring är född 1921 i Sköns församling som ligger i V-Norrlands län.
Hon har tidigare gett ut boken ”Springkorn” 1990.
Astrid har tagit examen som barnavårdslärare och arbetsterapeut.

”FÖRSTÅELSE
Att förstå någon
Kan betyd så mycket
För den det gäller.
Men att förstå för mycket
kan vara ödesdigert
för den som utsätts
för menande granskning.
Det förstår man väl.
- Gör man det?”

Astrid Sperring skriver här en rad tänkvärda dikter om att bara vara.

Författare: Astrid Sperring
Sidor: 120
Pris: 149 kr